اسکلروتراپی

یکی از روش های موثر درمان واریس و انسداد عروق اسکلروتراپی است. برای درمان با روش اسکلروتراپی ابتدا پزشک متخصص محل گرفتگی رگ را برسی می‌کند. و پس از آن دارو و محلول اسکلروتراپی را به رگ واریسی یا مویرگ عنکبوتی تزریق می‌کند. با این روش رگ واریسی پس از دوره درمان از بین می‌رود. اسکلروتراپی معمولا برای درمان واریس های طنابی یا مویرگ های عنکبوتی استفاده می‌شود.

اسکلروتراپی در اصفهان.

محلول مورد استفاده برای اسکلروتراپی چیست؟

محلول اسکلروزنت(sclerosant) تحریک کننده ای برای رگ های بیمار است. که باعث کوچک تر شدن عروق و نابودی تدریجی می‌شود. این روش برای رگ های برآمدهپشت دست یا اطراف و مویرگ های عنکبوتی بکار می‌رود. پس از بسته شدن رگ آثار واریس محو می‌شود.

آیا روش اسکلروتراپی دردناک است؟

تزریق ها با استفاده از سوزن های انسولین و بسیار ریز انجام می‌شود. و پیش ازینکه تزریقی انجام شود پماد بی حسی روی رگ واریسی می‌زنند. در صورت نیاز داروی قابل خوردن ضد درد نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد. تا در صورت نیاز استفاده کنید. 

موارد استفاده از روش اسکلروتراپی