مقایسه جراحی واریس با لیزر واریس

تلفن مرکزواریس اصفهان:09211016462 _03132242165 ) این مقاله، چهارمین قسمت ازسلسله مقالات مربوط به مقایسه جراحی واریس بالیزرواریس است که خلاصه مقالات دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس ایران)(بهترین متخصص واریس اصفهان) می باشد.

همانگونه که در سه مقاله ی قبلی اشاره شد در درمان نارسایی های وریدی و واریس های شدید،مهمترین روش درمان لیزر واریس می باشد.

لیزر واریس و درمان های مشابه که نیاز به اقدامات تهاجمی مانند جراحی و بیهوشی ندارندهمیشه روشهای درمانی ارجح می باشند.

ازجمله ارجحیت های لیزر واریس دراصفهان نسبت به جراحی واریس ساده وآسان بودن انجام روش های غیر جراحی همچون لیزر واریس ،چسب واریس،اسکلروتراپی واریس و RFواریس هست.

همه ی موارد و روش های درمانی که گفتیم ( مثل لیزرواریس در اصفهان) میتوانند به صورت کامل و دائمی واریس را به طور قطعی درمان نمایند.

یکی دیگر از ارجحیت های لیزر واریس نسبت به جراحی واریس آن است که اقدامات جراحی نیاز به بستری و بیمارستان دارد.

همین نقطه ضعف  میتواند باعث ایجاد عفونت های بیمارستانی شود.

توضیح آن که میکروب های خطرناک برای سلامتی انسان با دو دسته ی میکروب های بیمارستانی و میکروب های موجود در خارج بیمارستان قابل تقسیم هستند.

میکروب های موجود در بیمارستان به مراتب خطرناک تر و با درگیری بسیار بیشتر می باشند.

لذا هر اقدامی که بتواند از یک سو باعث دوری بیماران از محیط بیمارستان شود. و از سوی دیگر درمان کامل و قاطع را به همراه داشته باشد قطعا درمان ارجح می باشد .

با این توضیحات میتوان قاطعانه اعلام نمود که لیزر واریس ، چسب واریس، RFواریس ،و اسکلروتراپی و سایر روش های درمانی روشهای برتر هستند.

چراکه نیاز به بیهوشی و بستری ندارند پس ارجح بوده و نتایج بسیار خوبی را به همراه دارند.

در مرکز واریس اصفهان بیماران اصفهانی که به دنبال انجام لیزر واریس در اصفهان می باشند. و یا بییماران سایر استان ها برای درمان خود  مراجعه می نمایند .

در حقیقت بیمارانی که به دنبال لیزر واریس در شهرکرد.لیزر واریس در یاسوج،لیزر واریس در کرمانشاه و سایر استان ها می باشند. به این مرکز مراجعه می کنند.

دراین مرکز بینهایت مجهز ، این بیماران تحت درمان کامل قرار گرفته. و بدون نیاز به استراحت در منزل به درمان کامل و قطعی دست پیدا میکنند.