درمان انواع ورم ولنفادم.

لنفادم یکی ازعلل ورم دست وپا است که می تواندبطورمجزاویادرهمراهی باواریس دیده شود

 لذامرکزواریس اصفهان (مرکزواریس ودرمان لنفادم اصفهان) توجه شماعزیزان رابه مقاله زیرجلب می نماید

علت شناسی و میزان بروزلنفادم(لنف ادم):

لنفادم می تواند اولیه یا ثانویه باشد. شایعترین فرم لنفادم اولیه، لنفادم مادرزادی است که البته فامیلیال نبوده

 یک فرم فامیلیال مادرزادی( بیماری Milroy’s )به صورت صفت اتوزومال غالب به ارث می رسد.

شکل دیگری نیز با سندرم Noonan’s( در حدود ۱۵% از موارد مبتلا )همراه می باشد.

لنفام Praecox در زمان بلوغ آشکار گشته و با هیپوپلازی مادزادی لنفاتیک همراه است.

یک فرم تاخیری نیز ممکن است در میانسالی آشکار گردد.

لنفادم اولیه درخانم ها شایعتر است‌. اکثر موارد در زمان تولد آشکار بودهو یا قبل از ۴۰ سالگی ظاهر می گردد.

این سندرم با زردی ناخن ها، پلوران افیوژن مکرر و لنفادم مشخص می شود

عقیده بر این است که ثانویه به ناهنجاری های متعدد لنفاتیک در منطقه درگیر می باشد.

سندرم فامیلیالی

سندرم فامیلیالی که شامل کستاز داخل کبدی عود کننده و لنفادم می باشد

احتمالاً به واسطه نقص عروق لنفاتیک در کبد و اندام هاست.

لنفادم ثانویه بیشتر ناشی از تروما می باشد. این حالت اکثراً درنتیجه برداشتن غدد لنفاوی از طریق جراحی و یا فیبروز ثانویه به رادیاسیون به دنبال جراحی سرطان، می باشد.

لنفوم یا کارسینوم متاستاتیکی که غدد لنفاوی را درگیر کرده است نیز ممکن است مسیر جریان لنف را مسدود نموده و ایجاد لنفادم نماید.

عفونت فیلاریایی در مناطق گرمسیری، یکی از علل لنفادم ثانویه می باشد.
تظاهرات بالینی: لنفادم به طور تیپیک تدریجی شروع می شود.

اندام درگیر بدون هیچگونه تظاهرات دیگری، بزرگ می گردد.

اندام متورم، نرم و گوده گذار بوده و ادم در هنگام شب، فروکش میکند.

به مرور زمان، پوست ضخیم شده و نمی توان آنرا به صورت چین پوستی بلند کرد، و ادم پایدارتر می گردد.

بیشترین اعضاء درگیر در اغلب موارد اندام های تحتانی هستند. در حدود نیمی از بیماران، ادم یکطرفه است.

ممکن است که لنفاژیت و سلولیت روی ادم سوار شوند. در موارد طول کشیده لنفادم ممکن است به لنفاژیو سارکوم تبدیل می گردد.

تشخیص:

تشخیص لنفادم را می توان با یک لنفوگرام رادیوایزوتوپ تایید نمود.کلوئید سولفور رنیوم نشاندار شده با تکنزیوم ۹۹m، کلوئید تری سولفید آنتی موآن نشاندار شده با تکنزیوم ۹۹m، در فضاهای web پا تزریق می گردد.۳۰ دقیقه و ۶۰ دقیقه بعد، ناحیه ایلیواینگوینال اسکن می شود.در لنفادم، برداشت ماده ایزوتوپ به توسط غدد لنفاوی کاهش یافته است، درحالی که در ادم ناشی از انسداد وریدی، برداشت ایزوتوپ به دلیل افزایش جریان لنف، بیشتر از میزان طبیعی می باشد.تشخیص دقیق نوع لنفادم، توسط لنفانژیوگرافی تعیین می شودماده حاجب بطور مستقیم به داخل یکی از عروق لنفاتیک ما تزریق گردیده،یا یک ماده حاجب محلول در آب به طور داخل پوستی تزریق( interacutoneous )شده و به وسیله لنفاتیک ها برداشت می شود.به وسیله این تکنیک می توان فقدان یا هیپوپلازی و تعداد لنفاتیک های کوچک که مشخص کننده لنفادم ثانویه هستند، افتراق داد.پیش آگهی:لنفادم اولیه اختلالی است که به آهستگی پیشرفت کرده و به درمان پاسخ نمی دهد.در مواردی که لنفادم ناشی از عفونت می باشد، می توان آن را به طور موثر با آنتی بیوتیک درمان نمود.

درمان لنفادم:

درمان، در لنفادم اولیه نگهداری عضو در یک و وضعیت تا حد امکان بدون ادم استتا از فیبروز و عفونت ثانویه جلوگیری گردد.

بالا نگهداشتن عضو به طور مستمر به کار گرفتن جوراب های الاستیک و برخی داروهاا ممکن است مفید واقع گردند.

برخی از داروها از طریق فعال کردن ماکروفاژها، پروتئین را می شکنند

از این رو، ویسکوزیته را کاهش داده و جریان لنف را تسهیل می نمایند.

ممکن است جراحی در موارد پیشرفته، جهت خارج سازی بافت زیر جلدی و تحریک تشکیل عروق جدید لنفاوی، انجام گیرد.

گزارش شده است که در بعضی موارد، آناستوموز عروق لنفاوی کوچک با وریدها به وسیله جراحی میکروسکوپی، نتایج خوبی داشته است.

درمرکزواریس ودرمان لنفادم اصفهان، درکناردرمان واریس، انواع لنفادم واختلالات لنفاوی، تحت درمان قرارمی گیرند.

تلفن:
32242165
09211016462

اشتراک‌گذاری این مطلب

اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email

فهرست مطالب