بهترین متخصص واریس خوزستان

دکترمحمودهادیزاده (09211016462 و  03132242165 ) بهترین متخصص واریس خوزستان واصفهان هستند.

اگر شما دارای نارسایی وریدی هستید باید با تعاریف ونیز درمانهای واریس آشنایی پیداکنید.

دکتر هادیزاده بهترین متخصص واریس اصفهان ویکی از اولین متخصصین واریس ایران هستند.

اگر شما در اثر نارسایی واریس دجار تغییر رنگ پوست شده اید ، وحشت نکنید .

احتمالا شما در حال ابتلا به عوارض پوستی واریس هستید .

 

عوارض پوستی واریس

 

عوارض پوستی واریس متفاوت هستند وبستگی به عوامل مختلف دارند.

در مراحل اولیه نارسایی وریدی ، تغییرات پوستی کمتر هستند .

در مراحل اولیه نارسایی وریدی گاهی فقط تعدادی نقاط رنگی برروی پوست اطراف مج پا دیده می شود.

سپس تعداد این لکه ها زیاد می شود. این لکه ها معمولا برنگهای کرمی درابتدا دیده می شوند.

بعد ازمدتی این لکه ها پررنگ تر می شوند.

رنگ آنها کم کم به رنگ تیره و سیاه متمایل می شود.

مطالب تکمیلی در مقالات بهترین متخصص واریس خوزستان قابل بازیابی است.

 

بهترین متخصص واریس اهواز

 

در هررشته پزشکی باید سعی کنیم به بهترین متخصص همان رشته مراجعه کنیم.

در مورد نارسایی های وریدی و واریس هم وضعیت همینطور است.

بهترین متخصص واریس اهواز ، متخصصی استکه بتواند بهترین روش درمان را در اختیار بیماران قراردهد.

دکتر هادیزاده بهترین متخصص واریس اهواز و بهترین متخصص واریس اصفهان هستند.

بیماران از سراسر کشور به ایشان مراجعه وتحت درمان قرار گرفته اند.

ایشان دارای بالاترین مدارک پزشکی بین المللی هستند.

اگر تمایل به ویزیت ودرمان توسط دکتر هادی زاده دارید با شماره های بالای این مقاله تماس بگیرید.

 

پیشرفت عوارض پوستی واریس

 

بتدریج که عوارض نارسایی وریدی و واریس پیشرفت می کنند ممکنست این تغییر رنگ بیشتر قابل رویت باشد.

کم کم یک هاله سیاه رنگ در اطراف مچ پا ایجاد می شود.

این هاله سیاه کم کم دچار تغییر ماهیت می شو د بطوریکه پوست سفت وسفت تر می شود.

حالت چرمی شکلی شدن پوست کم کم باعث یک حالت براق برروی هاله سیاه رنگ می شود.

 

ایجاد زخم در این تغییرات پوستی

 

اگر تغییرات ایجاد شده وتغییر رنگ سیاه رنگ ایجاد شده درمان نشود ،بتدیج پیشرفته تر می شود.

کم کم حالت شکنندگی در پوست همان محل ممکنست ایجاد شود.

این حالت شکنندگی باعث می شود که بتدیج حالت زخمی در اطراف قوزک پا ایجاد شود.

زخم ایجاد شده خود می تواند باعث بدتر شدن وضعیت بیماری شود.

ممکنست عفونت ایحاد شود یا عفونت موضعی تبدیل به عفونت سیستمیک شود.

گاهی این عفونت تا استخوان بیمار هم نفوذ می کند ولذا عوارض بیشتری ایجاد می شود.

در این مورد ودرمانهای مختلف زخم چه اقداماتی می توان کرد؟

اگر تمایل به کسب اطلاعات کامل دراین زمینه دارید راهکار مشخصی وجوددارد.

به مقالات دکتر هادیزاده بهترین متخصص واریس خوزستان ، بهترین متخصص واریس اصفهان مراجعه کنید.

 

اشتراک‌گذاری این مطلب

Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
فهرست مطالب