مقایسه ی لیزر واریس با جراحی واریس

مقایسه لیزر واریس با جراحی واریس این مقاله سومین قسمت از سلسله مقالات مربوط به مقایسه ی لیزر واریس با جراحی واریس و بیان مطالب مربوط به برتری لیزر واریس بر جراحی واریس می باشد. همانگونه که اشاره شد جراحی واریس روشی است که نیار به بستری در بیمارستان و دریافت بیهوشی دارد و عوارض […]