چگونه از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری کنیم

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

چگونه از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری کنیم بیماری های قلبی عروقی (CVD) اصلی ترین علت مرگ در سراسر جهان است. رژیمهای غذایی نامناسب ، کم تحرکی ، استعمال دخانیات و الکل از عوامل اصلی خطر بیماریهای قلبی و سکته مغزی است. قرار گرفتن انسان در معرض عوامل خطر رفتاری می تواند به صورت فشار […]