لنف ادم و عوامل پیشگیری از آن

پیشگیری از لنف ادم   افراد مختلف بایددرمورد لنف ادم و عوامل پیشگیری ازآن مطلع باشند. بویژه افرادی که برای برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل تحت عمل جراحی قرار گرفته اند باید از فعالیت هایی که فشار زیادی بر بازوی آسیب دیده وارد می کند آگاه باشند .  طبق نظر بهترین متخصص واریس اصفهان اقدامات […]