مراقبت بعد از درمان واریس پا

مراقبت بعد از درمان واریس پا

واریس چیست؟ (مراقبت بعد از درمان واریس پا ) جهت حرکت خون در پا مخالف جاذب زمین می‌باشد. به همین دلیل ساختار وریدها در پا دارای دریچه هایی هستند. که با باز و بسته شدن خون را به سمت بالا و قلب هدایت می‌کنند. رگ های عمقی عضلات پا عملکردی مشابه دارند. و ماهیچه های […]