علت واریس در جوانی | درمان واریس در جوانی | پیشگیری از واریس | ورزش برای واریس

لیزر واریس در اصفهان.واریس در جوانی.

علت ابتلا به واریس در جوانی دلایل اصلی مبتلا شدن به واریس در سنین جوانی چهار دلیل اصلی دارد. داشتن اضافه وزن بیش از حد عوامل ژنتیکی و ارثی اسعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر نداشتن تحرک کافی و دوری از ورزش اما در این مقاله همه عوامل دیگر و روش پیشگیری از آن صحبت […]