بیماری لنف ادم (ورم دست و پا) و راه درمان آن

درمان انواع ورم ولنفادم.

لنف ادم (لنفادم) چیست؟ لنف ادم به یکی از علل های ورم دست و پا می گویند که به طور مجزا یا در برخی موارد همراه با واریس دیده می شود. مرکز واریس اصفهان (مرکز واریس اصفهان و درمان لنف ادم اصفهان) توجه شما را به مقاله زیر جلب می نماید. علت شناسی و میزان […]