ترمبوز و آمبولی

ترومبوز و آمبولی عوامل افزایش دهنده احتمال سکته قلبی و حمله قلبی هستند. ریشه اصلی ترمبوز و آمبولی انسداد عروق است. اما قبل از توضیحات بیشتر باید با کلمات مربوط به این موارد آشنا شوید. 

  • Thrombus(ترومبوس): لخته خون متراکم
  • Thrombosis(ترمبوز): ترومبوز یا ترمبوز زمانی رخ می‌دهد که در شریان خونی لخته خون ایجاد شود. پس از ایجاد ترومبوس جریان خون کاهش پیدا می‌کند. و در طولانی مدت ممکن است باعث انسداد عروق و وقوع حمله یا سکته قلبی شود.
  • Ambolus(آمبولوس): ماده خارجی وارد شده به بدن که در جریان خون حرکت می‌کند.
  • Embolism(آمبولی،آمبولیسم): زمانی که جسم خارجی به هر طریقی به جریان راه پیدا کند. ممکن است در رنگ های تنگ باعث بسته شدن رگ شود. یا در قسمتی از رگ گیر بیوفتد. و جریان خون را مختل کند. در این موارد آمبولیسم یا آمبولی اتفاق می‌افتد.

مواد آمبولی می‌تواند شامل چربی, لخته خون, هوا یا هرگونه ماده خارجی باشند. گرفتگی های رگ و آمبولی بر اساس محل وقوع طبقه‌بندی می‌شوند. و شامل: آمبولی ریوی و ترومبوز شریانی هستند. علائم مشخص کننده آمبولی یا ترمبوز نیز بستگی به محل اسنداد و وقوع دارد.