بهترین دکتر واریس پا در اصفهان

تلفن ها : 03132242164 و 03132242165 دکترهادی زاده ، براساس نظردهی بیماران مبتلابه واریس ، بعنوان بهترین دکترواریس اصفهان( بهترین فوق تخصص واریس اصفهان) شناخته شده اند.

به همه هموطنان عزیزمان که بدنبال یافتن بهترین دکترواریس اصفهان(ونیزبهترین دکترواریس شهرکرد) هستند،

توصیه می کنیم قبل ازمراجعه وویزیت توسط دکترهادی زاده، حتماباسوابق ونمونه درمانهای انجام شده توسط

ایشان آشنایی لازم راپیداکنند چراکه شناخت پیشینه پزشک، سوابق تحصیلی ودرمانی، تعدادبیمارانی که تحت

درمان قرارداده اند، انجمن های علمی که درآن عضومی باشند، تعدادمقالاتی که ازیک فوق تخصص منتشرشده است و….همگی جزء پارامترهایی استکه درانتخاب یک پزشک موفق بعنوان بهترین دکترواریس اصفهان

ویابرای هموطنان عزیزمان که ازشهرهای دیگرمانندشهرکردمراجعه می کنندبعنوان بهترین دکترواریس شهرکرد، بایستی ملاک انتخاب باشد.

دکترهادی زاده (بهترین دکترواریس پادراصفهان) که سابقه بیش ازبیست وشش سال طبابت مستقیم ومستمردارند، دارای عالیترین مدارج علمی می باشند.
یکی ازدلایلی که بیماران مختلف ازمناطق مختلف کشور، دررای گیری ها، دکترهادی زاده رابعنوان بهترین دکترواریس ایران ونیزدرسایرمناطق مانندشهرکردویزدوکرمان و….بعنوان بهترین متخصص واریس کرمان

وسایراستانهامعرفی می کنند، آنستکه مدارک علمی دکترمحمودهادی زاده، بالاترین وبهترین مدارک علمی ممکن

ودررشته های گوناگون مرتبط بابیماریهای عروقی، درمان انواع آسیبهای رگها، درمانهای جدیدعروقی، بهترین درمان عوارض بیماریهاوسایرمواردمرتبط می باشد

عوارض واریس

باتوجه به عوارض فراوانی که دربیماران مبتلابه بیماریهای وریدی اتفاق می افتند، لزوم رسیدگی فوری ودرمان سریع ودقیق این بیماریها،بابهترین روشها کاملامشخص است.
بعنوان نمونه می توان به امکان تشکیل لخته های خونی وگسترش آنهابه عروق مجاوراشاره نمود.

رگهایی که مبتلابه واریس شده اند، آمادگی تشکیل لخته دارندکه این لخته هابدلیل رکودخون درعروق ونیزبدلیل التهاب جداره عروق اتفاق می افتند.

این لخته هامعمولاابتداکوچک ومحدودودررگهای سطحی تشکیل می شوندوبتدریج اضافه می شوندوبه عروق عمقی نیزگسترش پیدامی کنند

و.گاهی تکه هایی ازلخته هاجداشده ودرمسیرعروق دربهترین وراحتترین جهت ممکن حرکت می کنندوبسته به اینکه اندازه آنهاچقدرباشد، عوارض وپیامدهایی رابهمراه خواهندداشت.

البته عوارض، منحصربه لخته وآمبولی نیست بلکه عوارض بسیارزیاددیگری نیزممکنست رخ دهند، بنابراین لازمست این بیماریهای زمینه ای، بدقت بابهترین متدهاتحت درمان قرارگیرند.

بهترین دکترواریس اصفهان

دکتر محمود هادیزاده بعنوان بهترین دکترواریس اصفهان ،دارای مدرک فوق تخصصی فلبولوژی هستند.

ایشان علاوه بر اینکه دارای مدرک بورد تخصصی قلب و عروق میباشند دوره های مختلف فوق تخصصی را

در زمینه های اینترونشنال کاردیولوژی و اینترونشنال فلبولوژی رادربهترین مراکزبا موفقیت طی کرده اند

همچنین از دیگر مدارک بسیار معتبر ایشان میتوان به مدرک فوق تخصصی نارسایی قلب و عروق ،

درمان بیماری‌های عروقی و لنفاوی و انواع لنف ادم ، درمان بیماری‌های مربوط به سیاهرگ ها و سرخرگ ها

و عوارض انها از جمله زخم های عروقی اشاره نمود
تعداد مقالات منتشر شده از دکتر هادیزاده در زمینه ی بیماری‌های عروقی و واریس بیش از ۱۰۰ مقاله میباشد

که در تعداد قابل توجهی از انها دقیق ترین وبهترین راه های درمان واریس و عوارض آن به دقت تشریح ودر اختیار صاحب نظران قرار گرفته است

و همین موضوع یکی از دلایل اصلی است که ایشان به عنوان بهترین دکتر واریس ایران (بهترین متخصص واریس اصفهان )( بهترین متخصص واریس شهرکرد) شناخته و مورد اعتماد پزشکان مختلف فوق تخصص میباشند

عضو رسمی کالج کاردیولوژی امریکا، انجمن قلب و عروق آمریکا و انجمن نارسایی قلب اروپا:


دکتر محمود هادیزاده عضو رسمی معتبر ترین وبهترین انجمن های علمی جهان در زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی میباشند


لازم به ذکر است که عضویت در برخی از انجمن های علمی بین المللی فقط پس از بررسی کامل مدارک و

اطمینان از داشتن صلاحیت لازم وبهترین شرایط انجام میشود و تعداد محدودی از پزشکان فوق تخصص موفق

میشوند در این انجمن ها پذیرفته گردنددر همین رابطه ایشان عضو رسمی کالج کاردیولوژی امریکا (معتبر ترین وبهترین انجمن قلبی عروقی دنیا) عضو رسمی انجمن قلب و عروق آمریکا و عضو رسمی انجمن نارسایی قلب اروپا میباشند
همان گونه که اشاره شد یکی دیگر از معیار های انتخاب بهترین دکتر واریس ایران (بهترین دکتر واریس اصفهان)

داشتن سابقه درمانی مناسب بر روی تعداد زیادی از بیماران میباشد
یکی از دلایل اصلی که دکتر محمود هادیزاده در نظرسنجی ها به عنوان پزشک شاخص در زمینه های فوق و

همچنین به عنوان معتبر ترین وبهترین پزشک مورد رجوع برای بیماران مختلف از سراسر کشور در زمینه ی

واریس و بیماری های عروقی شناخته میشوند و همچنین به عنوان بهترین متخصص واریس اهواز مورد مراجعه

هموطنان عزیزمان که خویشاوندانش از اقصی نقاط کشور از جمله اهواز به ایشان مراجعه نموده و نتایج درخشان

درمان های فوری و قطعی ایشان را مشاهده نموده اند به عنوان بهترین متخصص واریس اهواز شناخته شده اند ،


همین تعداد زیاد درمان های بسیار موفق بر روی بیماران مراجعه کننده میباشدکه باعث شده ایشان بعنوان پزشک برتردراین زمینه ، به فعالیت پرداخته وبه درمان بیماران محترم بپردازند.

https://varisss.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *