بهترین روش درمان واریس

درمان واریس با لیزر

لیزر واریس بهترین روش درمان واریس است. ازسال های گذشته تا کنون (دکتر محمود هادی زاده )بعنوان بهترین متخصص واریس ایران لیزر واریس در اصفهان را شروع نموده وبیماران زیادی از امکانات مرکز واریس اصفهان استفاده کرده و به بهبودی کامل دست یافته اند لیزر واریس در مرکز واریس اصفهان با بهترین کیفیت و امکانات توسط دکتر محمود هادی زاده انجام میشود و نیاز به بیهوشی وبستری ندارد .

آدرس :اصفهان.خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه ی سوم واحد 309

پاسخ به سوالات متداول هموطنان عزیز:(03132242165-09211016462)